Våra affärsområden

En innovativ samarbetspartner

Inom plåt och skärande bearbetning har vi en lång tradition som leverantör till verkstadsindustrin.

Formsprutning är ett relativt nytt område för NKC Sverige. Vårt moderbolag har dock en gedigen erfarenhet inom detta område. Vi är idag leverantörer till flera stora biltillverkare i Europa.

Miljöteknik är ett område under utveckling. Vi har fått i uppdrag av vårt moderbolag att genom innovation och lyhördhet starta en verksamhet inom miljöteknikområdet.